Juicekompaniet

Integritetspolicy & Cookies

 

Behandling av personuppgifter på Juicekompaniet AB

Senast uppdaterad: 22 augusti 2018

För Juicekompaniet AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig
För de behandlingar som sker inom Juicekompaniet AB:s verksamhet är Juicekompaniet AB (559154-6907) personuppgiftsansvarig.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?
Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna:

– Fullfölja våra skyldigheter enligt vårt abonnemangsavtal
– Registrera ett kundkonto
– Svara på förfrågningar
– Sköta vår marknadskommunikation i form av erbjudanden
– Effektivisera intern förvaltning

Personuppgiftsbiträden
I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer eller elektroniska körjournaler. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga
Vi kommer inte att sälja eller hyra ut dina personuppgifter till andra företag. I vissa fall
delar vi dina personuppgifter med andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga. Exempel på detta är myndigheter såsom Skatteverket, i de fall vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.
Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

 

Hur vi använder cookies

En cookie är en liten textfil som sparas på din dator av webbplatsen du besöker.
Webbplatsen använder cookies för att komma ihåg dig och spara dina aktiviteter på sidan. Detta
ger dig som återkommande besökare en smidigare och förbättrad upplevelse. En cookie innehåller
ingen kod och är därför inte skadlig för din dator.

– Genom att använda cookies kan vi skapa skräddarsydda erbjudanden
– Få information om hur du som besökare interagerar med vår webbplats
– Möjliggöra olika tjänster och funktioner

Du kan blockera eller ta bort en cookie via inställningarna i din webbläsare. Mer information finns på
hjälpsidorna i din webbläsare.
Observera att vissa funktioner inte kan fungera som de ska om du inte tillåter användning av cookies, t.ex. kan webbsidan upplevas som långsammare.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Vi följer svensk dataskyddslagstiftning. Kommentarer eller frågor angående denna Integritetspolicy eller frågor angående Juicekompaniet AB:s behandling av dina personuppgifter kan skickas till:

Juicekompaniet AB
Ellen Diedensgatan 16
SE-215 65 Malmö
info@juicekompaniet.se

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på vår webbplats.